Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

2944 2580 390

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viafridays-karma fridays-karma
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viadobby dobby
tiredeveryday
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viadobby dobby
9520 a2af 390
that's a dream
Reposted frombrumous brumous viaemblemat emblemat
2901 0274 390
Reposted frombrumous brumous viaemblemat emblemat
tiredeveryday
4399 9188 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaemblemat emblemat
tiredeveryday
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— nonecares.soup.
Reposted fromnonecares nonecares viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
3172 0c18 390
tiredeveryday
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
1745 8aea 390
Reposted fromarmiin armiin viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
1078 f439 390
Reposted fromrol rol viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
tiredeveryday
8433 591b 390
tiredeveryday
5672 10c6 390
Reposted frommrrru mrrru viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
3328 6ef5 390
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaxironical xironical
tiredeveryday
8918 fcc1 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaxironical xironical
tiredeveryday
4597 9cf1 390
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viaalensztajn alensztajn

October 14 2017

tiredeveryday
6131 6d03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
7068 cd6e 390
Reposted frombrumous brumous viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl