Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

tiredeveryday
Reposted fromweightless weightless viaoutline outline
0992 f72f 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline
tiredeveryday
1719 55e6 390
Reposted fromrol rol viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
tiredeveryday
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaalensztajn alensztajn
tiredeveryday
8674 beaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
tiredeveryday
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutline outline
tiredeveryday
tiredeveryday
0057 6c1c 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutline outline
tiredeveryday
9713 fda8 390
Reposted from27days 27days viaoutline outline
3485 57c1 390
tiredeveryday
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutline outline
6194 e389 390

foxeia:

Belen Hostalet

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaoutline outline
tiredeveryday
7658 94d2 390
Reposted frommoai moai viaoutline outline
3158 561d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline
0571 6e38 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline
tiredeveryday
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutline outline
tiredeveryday
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaoutline outline
tiredeveryday
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl