Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

6272 a5ad 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadobby dobby
tiredeveryday
2300 2e89 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazi zi
tiredeveryday
1693 fbf3 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazi zi
tiredeveryday
1548 d014 390
Reposted fromjaggal jaggal viajanealicejones janealicejones
tiredeveryday
Reposted fromFlau Flau viajanealicejones janealicejones
tiredeveryday
tiredeveryday

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasmutnazupa smutnazupa
tiredeveryday
3254 f0b4 390
Reposted fromolaosa olaosa viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
tiredeveryday
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
3834 2a22 390
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
tiredeveryday
tiredeveryday
0497 76a4 390
Reposted fromlikeknives likeknives viafridays-karma fridays-karma

February 13 2018

5375 4d38 390

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBloodEve BloodEve
tiredeveryday
4944 c8c1 390
Reposted fromslodziak slodziak viaBloodEve BloodEve
tiredeveryday
9914 d266 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaBloodEve BloodEve
tiredeveryday
3754 59f6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBloodEve BloodEve
tiredeveryday
4929 ab3a 390
Reposted fromslodziak slodziak viaBloodEve BloodEve
tiredeveryday
3791 577c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaBloodEve BloodEve
tiredeveryday
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl