Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

tiredeveryday
9420 432f 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaalensztajn alensztajn
tiredeveryday
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaalensztajn alensztajn
tiredeveryday
7996 856a 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
tiredeveryday
0174 b1b0 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viamirosia mirosia
tiredeveryday
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalensztajn alensztajn
tiredeveryday
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamirosia mirosia

June 01 2017

1667 c8ab 390

I love everything about this film.

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viahomczi homczi
tiredeverydayReposted frombeyooonce beyooonce viahomczi homczi
tiredeveryday
8122 e9e7 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaWiiTold WiiTold
tiredeveryday
0322 d10b 390
Reposted fromalkohol alkohol viafranklymydear franklymydear
tiredeveryday
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viatobecontinued tobecontinued
tiredeveryday
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viatobecontinued tobecontinued
tiredeveryday
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viagdziejestola gdziejestola
tiredeveryday
tiredeveryday
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę Pana.
Reposted fromaneth aneth viagdziejestola gdziejestola
tiredeveryday
1385 e499 390
Reposted fromsosna sosna viaMaryiczary Maryiczary
tiredeveryday
4458 402d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatoskalatte toskalatte
1254 87c2 390

No. Yes. No. Damn puns….

Reposted frommyry myry viatoskalatte toskalatte
tiredeveryday

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaMaryiczary Maryiczary
0859 dd74 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl