Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

tiredeveryday
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaoutline outline
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viaoutline outline
tiredeveryday
6500 b410 390
Reposted fromrobaczek robaczek viaoutline outline
tiredeveryday
7367 3fc0 390
Reposted fromchevre chevre viaoutline outline
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia
tiredeveryday
3137 c20b 390
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viamirosia mirosia
0573 c91a 390

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viamirosia mirosia

July 06 2017

8191 0877 390

Alison Mosshart

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutline outline
tiredeveryday
tiredeveryday
7149 b159 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
tiredeveryday
tiredeveryday
5456 fd7b 390
Reposted fromverronique verronique viaoutline outline
8002 5b6e 390
tiredeveryday
1635 e6ae 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutline outline
tiredeveryday
8285 df3c 390
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaoutline outline
tiredeveryday
0887 5a25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
tiredeveryday

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaemblemat emblemat
tiredeveryday
7825 917b 390
tiredeveryday
7335 88e5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaalensztajn alensztajn
tiredeveryday
7306 576a 390
Reposted frommaruuda maruuda viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl